Sme partner, ktorý vás plne podporuje vo všetkých fázach životného cyklu vášho riešenia: od konzultácií a plánovania cez návrh a strojárske spracovanie až po implementáciu a služby prevádzky a údržby. Vytvárame integrovanú stratégiu pre vaše platformy IKT a neustále zlepšujeme ich výkonnosť. Keďže technologická a prevádzková náročnosť telekomunikačných sietí sa neustále zvyšuje, zameriavame sa predovšetkým na komplexné služby s vyššou pridanou hodnotou. Máme dlhodobé skúsenosti s riadením rozsiahlych projektov, prevádzkou a údržbou telekomunikačných sietí.
Čo robíme
Sme tu pre vás už viac ako 23 rokov. V oblasti výstavby, modernizácie a údržby telekomunikačných sietí a v oblasti služieb IKT patríme k lídrom v strednej Európe. Pôsobíme v Českej a Slovenskej republike, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku a Rakúsku. Dostali sme sa tam vďaka kvalite a precíznosti našich realizácií, výnimočným schopnostiam a tvrdej práci našich ľudí. Naše riešenia zahŕňajú výstavbu, údržbu a servis. Dokážeme sa postarať o prácu od A po Z.
Kto sme

O spoločnosti

Na spojenie s nami sa skrátka môžete spoľahnúť

Sme tu pre vás už viac ako 25 rokov. V oblasti výstavby, modernizácie a údržby telekomunikačných sietí a v oblasti služieb IKT patríme k lídrom v strednej Európe. Sme medzinárodná spoločnosť poskytujúca telekomunikačné služby pri výstavbe a prevádzke sietí vo Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Českej republike, na Slovensku a v Holandsku. Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti telekomunikačnej a energetickej infraštruktúry. Kvalitnou montážou a servisom pre výrobcov a poskytovateľov telekomunikačných zariadení a služieb umožňujeme ich dlhodobú a bezporuchovú funkčnosť, čím prispievame k vytváraniu technickej stability a pomáhame šíriť dobré meno našich zákazníkov na trhu. Naše služby využívajú globálni a lokálni operátori, výrobcovia technológií, vlastníci telekomunikačnej infraštruktúry a koncoví zákazníci. Prekonávame európske štandardy v oblasti kvality, kapacity, riadenia projektov a flexibility. Naším cieľom je budovať dobré meno našich zákazníkov na európskom trhu.

 Na spojenie s nami sa skrátka môžete spoľahnúť

Naše subjekty

Map

Nemecko

Suntel Germany
Suntel Germany, GmbH Sirius Business Park München Neuaubing Brunham str. 21 81249 Mnichov, Nemecko
Google Maps
Backbone s.r.o.
Backbone s.r.o., Nupaky 148 251 01, Česká Republika
Google Maps

Švajčiarsko

Suntel Switzerland
Suntel Switzerland AG, Buechstrasse 20, 8645 Jona, Švajčiarsko
Google Maps
Enkom
Enkom AG, Schellenrainstrasse 13, 6210 Sursee, Švajčiarsko
Google Maps

Česká republika

Suntel Czech
Suntel Czech s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká Republika
Google Maps
Backbone
Backbone s.r.o., Nupaky 148 251 01, Česká Republika
Google Maps

Slovenská republika

Suntel Slovakia
Suntel Slovakia s.r.o., Mojmírova 8040 01 Košice
Google Maps
TeleDat
TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 2040/20, 974 05 Banská Bystrica
Google Maps
Lukromtel
Lukromtel, Československej armády 198/31967 01 Kremnica
Google Maps
Fibrenet
Fibrenet, Topoľnícka cesta 189 Trhová Hradská 930 13
Google Maps

Naše vedenie

Predstavenstvo:

Martin Vašák

Člen predstavenstva

Roman Řezníček

Predseda predstavenstva

Vrcholový manažment:

Martin Vašák

CEO Švajčiarsko / Rakúsko

Michal Mrázek

CEO Nemecko / Česko

Jozef Beták

CEO Slovensko

Miroslava Nechybová

CFO Suntel Group

banner
Úcta

Úcta

Sme jedna rodina, a preto nám mimoriadne záleží na našich vlastných zamestnancoch, ale aj na našich klientoch, dodávateľoch a všeobecne na prostredí, v ktorom žijeme. Môžete sa na nás spoľahnúť.

Profesionalita

Profesionalita

Naša práca je zárukou kvality a dodržiavania dohôd. Ku každému projektu pristupujeme s maximálnou vážnosťou a garantujeme kvalitu nami navrhovaných riešení.

Vytrvalosť

Vytrvalosť

Sústredenie, vášeň a disciplína sú charakteristickými znakmi vytrvalosti
a zároveň typickými vlastnosťami pre tím Suntel. Vedú nás pri realizácii jednotlivých projektov a zákaziek.

Podpora a partnerstvo

Spoločenská zodpovednosť nás robí šťastnými

Podporujeme množstvo sociálnych, kultúrnych a športových projektov. Kladieme dôraz na etické správanie voči našim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a ďalším zainteresovaným stranám. Podporujeme technologický rozvoj odborných škôl a dávame príležitosť mladým talentom.

Podpora a partnerstvo