Sme partner, ktorý vás plne podporuje vo všetkých fázach životného cyklu vášho riešenia: od konzultácií a plánovania cez návrh a strojárske spracovanie až po implementáciu a služby prevádzky a údržby. Vytvárame integrovanú stratégiu pre vaše platformy IKT a neustále zlepšujeme ich výkonnosť. Keďže technologická a prevádzková náročnosť telekomunikačných sietí sa neustále zvyšuje, zameriavame sa predovšetkým na komplexné služby s vyššou pridanou hodnotou. Máme dlhodobé skúsenosti s riadením rozsiahlych projektov, prevádzkou a údržbou telekomunikačných sietí.
Čo robíme
Sme tu pre vás už viac ako 23 rokov. V oblasti výstavby, modernizácie a údržby telekomunikačných sietí a v oblasti služieb IKT patríme k lídrom v strednej Európe. Pôsobíme v Českej a Slovenskej republike, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku a Rakúsku. Dostali sme sa tam vďaka kvalite a precíznosti našich realizácií, výnimočným schopnostiam a tvrdej práci našich ľudí. Naše riešenia zahŕňajú výstavbu, údržbu a servis. Dokážeme sa postarať o prácu od A po Z.
Kto sme

Budujeme
digitálnu budúcnosť

Zistiť viac
Fotovoltaika

Návrh, projekcia a realizácia fotovoltaických elektrární

Sieťová infraštruktúra

Návrh a realizácia dátových a elektro sietí

Vnútorné pokrytie budov

Sieťové prepojenie lokalít a budov prostredníctvom vysoko výkonných optických aj metalických sietí

Optické siete

Projekčné činnosti a realizácia FTTx sietí

Energetická infraštruktúra

Projekčné činnosti a inštalácia telekomunikačnej technológie na stožiaroch NN a VVN

Modernizácia sietí

Modernizácia aktívnych aj pasívnych prvkov telekomunikačnej infraštruktúry

Elektromobilita

Inštalácia a servis dobíjacích staníc

GSM-R

Výstavba stožiarov a inštalácia technológie

Výstavba stožiarov

Stavebné činnosti, návrh a výroba oceľových konštrukcií

Naše služby

Vieme sa komplexne postarať o prenos signálu

V ktorých krajinách pôsobíme

DE
CH
AT
CZ
SK

O skupine

Sme tu pre vás už viac ako 23 rokov. V oblasti výstavby, modernizácie a údržby telekomunikačných sietí a v oblasti služieb IKT patríme k lídrom v strednej Európe. Sme medzinárodná spoločnosť poskytujúca telekomunikačné služby pre výstavbu a prevádzku sietí vo Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Českej republike, na Slovensku a v Holandsku.

Viac informácií

Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti telekomunikačnej a energetickej infraštruktúry. Naša kvalitná inštalácia a servis pre výrobcov a poskytovateľov telekomunikačných zariadení a služieb umožňuje ich dlhodobú a bezproblémovú funkčnosť, čím prispieva k technickej stabilite a pomáha šíriť dobré meno našich zákazníkov na trhu. Naše služby využívajú globálni a lokálni operátori, výrobcovia technológií, vlastníci telekomunikačnej infraštruktúry a koncoví zákazníci. Prekonávame európske štandardy v oblasti kvality, kapacity, projektového manažmentu aj flexibility. Naším cieľom je budovať dobré meno našich zákazníkov na európskom trhu.

Map

Nemecko

Suntel Germany

Suntel Nemecko poskytuje veľmi kvalitné, flexibilné a rýchle telekomunikačné a IT služby. Špecializuje sa najmä na výstavbu a modernizáciu technológií LTE/5G.

Backbone

Spoločnosť Backbone poskytuje veľmi kvalitné, flexibilné a rýchle telekomunikačné a IT služby. Špecializuje sa najmä na výstavbu a modernizáciu technológií LTE/5G.

Švajčiarsko

Suntel Switzerland

Spoločnosť Suntel je lídrom v oblasti návrhu a implementácie komunikačných sietí a digitalizovaných obchodných procesov na švajčiarskom trhu.

Enkom

Spoločnosť Enkom pôsobí na švajčiarskom trhu už viac ako 30 rokov a do jej portfólia klientov patria najväčší švajčiarski telekomunikační operátori, globálni poskytovatelia technológií a mnohé ďalšie spoločnosti z oblasti dopravy, energetiky, priemyslu a štátne inštitúcie.

Rakúsko

Suntel Group

Spoločnosť Suntel buduje a modernizuje aktívnu a pasívnu telekomunikačnú infraštruktúru. Vyvíja integrovanú stratégiu pre platformy IKT a neustále zlepšuje ich výkon.

Česká republika

Suntel Czech

Spoločnosť Suntel je lídrom v poskytovaní komplexných riešení pre komunikačné siete, dátové zariadenia, optickú a energetickú infraštruktúru.

Backbone

Spoločnosť Backbone poskytuje vysokokvalitné, flexibilné a rýchle telekomunikačné a IT služby. Špecializuje sa najmä na výstavbu a modernizáciu technológií LTE/5G.

Slovenská republika

Suntel Slovakia

Suntel Slovakia realizuje výstavbu, modernizáciu a najmä prvú líniu údržby telekomunikačných sietí pre veľkých telekomunikačných hráčov na slovenskom trhu.

TeleDat

TeleDat poskytuje komplexné služby v oblasti návrhu, realizácie a údržby telekomunikačných, energetických a pozemných stavieb.

Lukromtel

Spoločnosť Lukromtel sa dlhodobo špecializuje na výrobu oceľových konštrukcií, inštaláciu telekomunikačných zariadení v oblasti mobilných sietí a technológie GSM-R pre železničnú infraštruktúru.

Fibre Net

FibreNet je vlastníkom a prevádzkovateľom optickej telekomunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Základom siete je chrbticová optická trasa cez celé územie Slovenska v dĺžke viac ako 600 km, ktorá funguje na princípe OPEN ACCESS.

Suntel Academy Center

Profesijné
školenia

Školiace
stredisko

Bezpečnosť
práce

Telekomunikácie sú technicky veľmi špecifickou oblasťou, ktorá je náročná nielen na vysoko špecializované znalosti, ale predovšetkým na potrebu ich neustáleho rozširovania v dôsledku neustále sa zdokonaľujúcich technológií a ich vývoja. Potreba neustáleho vzdelávania sa je preto súčasťou našej každodennej práce.

Zistiť viac

125.000

modernizácií

6.300

nových miest

91.000

servisných úkonov

21.500

MW liniek

  Kontaktujte nás

  Máte záujem o naše služby?


  Naše hodnoty

  Úcta

  Úcta

  Sme jedna rodina, a preto nám veľmi záleží na našich zamestnancoch, zákazníkoch, dodávateľoch a všeobecne na prostredí, v ktorom žijeme. Môžete sa na nás spoľahnúť.

  Profesionalita

  Profesionalita

  Naša práca je zárukou kvality a dodržiavania dohôd. Ku každému projektu pristupujeme s maximálnou vážnosťou a garantujeme kvalitu nami navrhovaných riešení a služieb.

  Vytrvalosť

  Vytrvalosť

  Väčšia ochota, lepšia technická vyspelosť a flexibilita sú charakteristickými znakmi a vlastnosťami celého nášho tímu. Tie nás vedú pri realizácii jednotlivých projektov a zákaziek.

  Kariéra

  Skupina Suntel Group neustále expanduje do nových krajín a projektov po celej Európe. Preto neustále hľadáme odborníkov do nášho medzinárodného tímu. Sme hrdí na našu internú firemnú kultúru a pracovné postupy. Pri výbere pristupujeme ku každému kandidátovi individuálne a spoločne pre neho hľadáme najvhodnejšiu pozíciu, ktorá prinesie výsledky a spokojnosť obom stranám.
  Kariéra