Sme partner, ktorý vás plne podporuje vo všetkých fázach životného cyklu vášho riešenia: od konzultácií a plánovania cez návrh a strojárske spracovanie až po implementáciu a služby prevádzky a údržby. Vytvárame integrovanú stratégiu pre vaše platformy IKT a neustále zlepšujeme ich výkonnosť. Keďže technologická a prevádzková náročnosť telekomunikačných sietí sa neustále zvyšuje, zameriavame sa predovšetkým na komplexné služby s vyššou pridanou hodnotou. Máme dlhodobé skúsenosti s riadením rozsiahlych projektov, prevádzkou a údržbou telekomunikačných sietí.
Čo robíme
Sme tu pre vás už viac ako 23 rokov. V oblasti výstavby, modernizácie a údržby telekomunikačných sietí a v oblasti služieb IKT patríme k lídrom v strednej Európe. Pôsobíme v Českej a Slovenskej republike, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku a Rakúsku. Dostali sme sa tam vďaka kvalite a precíznosti našich realizácií, výnimočným schopnostiam a tvrdej práci našich ľudí. Naše riešenia zahŕňajú výstavbu, údržbu a servis. Dokážeme sa postarať o prácu od A po Z.
Kto sme

Rozširovanie nášho portfólia služieb vo Švajčiarsku

Nedávno sme otvorili nové logistické centrum v obci Rapperswil-Jona vo Švajčiarsku, v kantóne Sankt Gallen na brehu Zürišského jazera, s rozlohou viac ako 500 m2.

Od začiatku septembra 2016 sa vďaka týmto priestorom výrazne rozšírili naše skladové a logistické možnosti vo Švajčiarsku. Naše nové logistické centrum neďaleko Zürichu neslúži len na skladovanie telekomunikačného materiálu, ale vytvorilo aj kvalitné zázemie na prípravu technológií, ktoré inštalujeme v celom Švajčiarsku.

Toto novozriadené logistické centrum výrazne rozširuje možnosti a rozsah našich činností a podporuje tak kvalitu a precíznosť našich služieb, ako je to u nás zvykom už 17 rokov.