Sme partner, ktorý vás plne podporuje vo všetkých fázach životného cyklu vášho riešenia: od konzultácií a plánovania cez návrh a strojárske spracovanie až po implementáciu a služby prevádzky a údržby. Vytvárame integrovanú stratégiu pre vaše platformy IKT a neustále zlepšujeme ich výkonnosť. Keďže technologická a prevádzková náročnosť telekomunikačných sietí sa neustále zvyšuje, zameriavame sa predovšetkým na komplexné služby s vyššou pridanou hodnotou. Máme dlhodobé skúsenosti s riadením rozsiahlych projektov, prevádzkou a údržbou telekomunikačných sietí.
Čo robíme
Sme tu pre vás už viac ako 23 rokov. V oblasti výstavby, modernizácie a údržby telekomunikačných sietí a v oblasti služieb IKT patríme k lídrom v strednej Európe. Pôsobíme v Českej a Slovenskej republike, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku a Rakúsku. Dostali sme sa tam vďaka kvalite a precíznosti našich realizácií, výnimočným schopnostiam a tvrdej práci našich ľudí. Naše riešenia zahŕňajú výstavbu, údržbu a servis. Dokážeme sa postarať o prácu od A po Z.
Kto sme

Suntel Academy Center

Ústredné postavenie vzdelávania

Profesné
školenie

Školiace
stredisko

Bezpečnosť
práce

Telekomunikácie sú technicky veľmi špecifickou oblasťou, ktorá je náročná nielen na vysoko špecializované znalosti, ale predovšetkým na potrebu ich neustáleho rozširovania v dôsledku neustále sa zdokonaľujúcich technológií a ich vývoja. Potreba neustáleho vzdelávania sa je preto súčasťou našej každodennej práce.

Pre správne fungovanie a ochranu investícií zákazníkov musí mať inštalačná firma účinný systém vzdelávania svojich zamestnancov. Skupina Suntel Group má certifikovaných odborných školiteľov a inžinierov, ktorí kontrolujú kvalitu inštalácie a poskytujú technickú podporu na vysokej úrovni. Pracovníci sú školení v audiovizuálnych učebniach až pre 25 osôb, aby získali najnovšie know-how.

Certifikácie a procesy

Spoločnosti v telekomunikačnom priemysle musia spĺňať mnohé certifikácie a procesy v oblasti kvality. Tieto procesy môžu mať administratívny charakter, ale zabezpečujú správny chod spoločnosti a ochranu zamestnancov.

Príkladom sú všetky certifikáty potrebné pre prácu vo výškach, prácu s horolezeckým vybavením, certifikácia elektrických zariadení, certifikácia ISO, bezpečnosť práce, prvá pomoc, ochrana údajov našich zákazníkov a mnohé ďalšie. Preto ak má montážna firma správne fungovať, dlhodobo dosahovať 100 % výsledky pre zákazníka a chrániť jeho investície, musí mať dokonale fungujúci systém vzdelávania svojich zamestnancov na všetkých technických úrovniach, ako aj na úrovni vlastných interných procesov.

Certifikácie a procesy

4000+

revízií lezeckého vybavenia

8500m

revízií lezeckých lán

100+

školiacich programov

150+

vyškolených horolezcov ročne

Kontrola kvality a e-learning

Lezecký
polygón

Technologické
laboratórium

Kvalita práce zamestnancov skupiny Suntel Group sa priebežne hodnotí a na základe výsledkov sa zamestnanci automaticky preškoľujú, aby si doplnili potrebné znalosti. Súčasťou Suntel Group Academy je lezecký polygón, kde sa trénujú pokročilé lezecké techniky a manipulácia s bremenami, aby naši zamestnanci mali čo najlepšie know-how na čo najefektívnejšie a najkvalitnejšie vykonávanie prác. Počas týchto školení sa kladie maximálny dôraz na bezpečnosť práce, ochranu zdravia a ochranu technológie.

Ďalšou časťou je technologické laboratórium zamerané na certifikáciu a školenia pre prácu na elektrických zariadeniach a na školenia v oblasti kompletnej inštalácie a servisných zásahov telekomunikačných zariadení. Laboratórium je vybavené technológiami, oceľovými konštrukciami a anténnymi systémami, ktoré sa bežne používajú v praxi. Každý pracovník je tu pred vyslaním do terénu vyškolený a preskúšaný zo znalostí montážnych noriem daného projektu.

Riadenie projektov a certifikácie

Spoločnosť využíva aj vlastný e-learningový portál na priebežné overovanie znalostí svojich zamestnancov a na zabezpečenie okamžitého prístupu ku všetkým novým smerniciam a zmenám v inštalačných normách, aj keď sú naši zamestnanci v teréne po celej Európe. Náš tím školiteľov pravidelne kontroluje dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce a kvalitu inštalácií. Vďaka tomu je skupina Suntel Group schopná poskytovať komplexný systém školení a kontroly kvality, čo sa dlhodobo odráža vo vynikajúcich výsledkoch.

Spoločnosť používa na riadenie projektov a certifikácie moderný systém ERP Helios. Tento systém zabezpečuje presné a efektívne riadenie projektových procesov vrátane kvality a ceny. A umožňuje riadiť certifikácie na úrovni celej spoločnosti aj jednotlivých zamestnancov.

Riadenie projektov a certifikácie

    Chcete sa dozvedieť viac?

    Napíšte nám