Jsme partnerem, který vás plně podporuje ve všech fázích životního cyklu vašeho řešení: od konzultací a plánování přes projekční činnosti a inženýring až po realizaci a služby spojené s provozem a údržbou. Vytváříme integrovanou strategii pro vaše ICT platformy a neustále zlepšujeme jejich výkonnost. Protože technologická a provozní náročnost telekomunikačních sítí neustále narůstá, zaměřujeme především na služby s vyšší přidanou hodnotou a komplexnost našich služeb. Máme dlouhodobé zkušenosti s řízením velkých projektů, provozem a servisem telekomunikačních sítí.
Co děláme
Jsme tu pro Vás již více než 23 let. Ve výstavbě, modernizaci a údržbě telekomunikačních sítí a v oblasti ICT služeb patříme ke špičce ve střední Evropě. Působíme v České a Slovenské republice, ve Švýcarsku, Německu, Nizozemsku a Rakousku. Dostali jsme se tam díky kvalitě a preciznosti našich realizací, výjimečným schopnostem a pracovitosti našich lidí. Naše řešení zahrnují výstavbu, údržbu i servis. O zakázky se dokážeme postarat od A do Z.
Kdo jsme

Suntel Academy Center

Klíčovost vzdělávání

Profesní
školení

Tréninkové
centrum

Bezpečnost
práce

Telekomunikace jsou technicky velmi specifickým oborem, který je náročný nejen z hlediska vysoce odborných znalostí, ale především z důvodu nutnosti jejich neustálého rozšiřování vzhledem ke stále se zdokonalujícím technologiím a jejich vývoji. Nutnost neustále se vzdělávat je tedy součástí naší každodenní práce.

Pro správné fungování a ochranu investic zákazníků musí mít instalační firma efektivní systém vzdělávání svých pracovníků. Skupina Suntel Group má certifikované odborné trenéry a inženýry, kteří kontrolují kvalitu instalace a poskytují technickou podporu na vysoké úrovni. Pracovníci jsou školeni v audiovizuálních učebnách až pro 25 osob, aby získali nejnovější know-how.

Certifikace a procesy

Společnosti v telekomunikacích musí splnit mnoho certifikací a procesů v oblasti kvality. Tyto procesy mohou být administrativní povahy, ale zajišťují správný chod společnosti a ochranu zaměstnanců.

Příkladem jsou veškeré certifikace nutné pro práce ve výškách, práce za pomoci horolezecké techniky, elektro certifikace, ISO certifikace, bezpečnost práce, první pomoc, ochrana dat našich zákazníků a mnoho dalších. Pokud má tedy instalační firma správně fungovat, přinášet zákazníkovi dlouhodobě stoprocentní výsledky a ochránit jeho investice, musí mít dokonale fungující systém vzdělávání svých pracovníků jak na všech technických úrovních, tak i na úrovni vlastních interních procesů.

Certifikace a procesy

4000+

revizí lezeckého vybavení

8500m

revizí lezeckých lan

100+

tréninkových programů

150+

vyškolených lezců ročně

Kontrola kvality a e-learning

Lezecký
polygon

Technologická
laboratoř

Kvalita práce pracovníků Suntel Group je kontinuálně vyhodnocována a na základě výsledků jsou pracovníci automaticky doškolováni tak, aby si doplnili potřebné znalosti. Součástí Suntel Group Academy je lezecký polygon, kde se trénují pokročilé lezecké techniky i manipulace s břemeny proto, aby naši pracovníci měli nejlepší možné know-how, díky němuž jsou schopni práci provést co nejefektivněji a v požadované kvalitě. Při těchto trénincích se klade maximální důraz na dodržování bezpečnosti práce, ochranu zdraví i ochranu technologie.

Další částí je i technologická laboratoř zaměřená na certifikaci a odborný výcvik práce na elektrických zařízeních a pro nácvik kompletní montáže i servisního zásahu telekomunikačních zařízení. Laboratoř je vybavena technologiemi, ocelovými konstrukcemi a anténními systémy, které se běžně používají v praxi. Každý pracovník je zde před nasazením do terénu vyškolen a přezkoušen ze znalosti instalačních standardů daného projektu.

Správa projektů a certifikací

Společnost rovněž využívá vlastní e-learningový portál pro průběžné ověřování znalostí svých pracovníků a k zajištění okamžitého přístupu ke všem novým směrnicím a změnám v instalačních standardech, i když jsou naši pracovníci v terénu po celé Evropě. Náš team trenérů pravidelně kontroluje dodržování pravidel bezpečnosti práce i kvalitu instalací. Společnost Suntel Group je tak schopna zajistit komplexní systém vzdělávání a kontroly kvality, což se dlouhodobě odráží
i na vynikajících výsledcích.

Pro správu projektů a certifikací společnost využívá pokročilý ERP systém Helios. Tento systém zajišťuje přesné a efektivní řízení projektových procesů včetně kvality a ceny. A díky němu je možné spravovat certifikace jak na úrovni celé společnosti, tak i jednotlivých pracovníků.

Správa projektů a certifikací

    Chcete se dozvědět více?

    Napište nám