Sme partner, ktorý vás plne podporuje vo všetkých fázach životného cyklu vášho riešenia: od konzultácií a plánovania cez návrh a strojárske spracovanie až po implementáciu a služby prevádzky a údržby. Vytvárame integrovanú stratégiu pre vaše platformy IKT a neustále zlepšujeme ich výkonnosť. Keďže technologická a prevádzková náročnosť telekomunikačných sietí sa neustále zvyšuje, zameriavame sa predovšetkým na komplexné služby s vyššou pridanou hodnotou. Máme dlhodobé skúsenosti s riadením rozsiahlych projektov, prevádzkou a údržbou telekomunikačných sietí.
Čo robíme
Sme tu pre vás už viac ako 23 rokov. V oblasti výstavby, modernizácie a údržby telekomunikačných sietí a v oblasti služieb IKT patríme k lídrom v strednej Európe. Pôsobíme v Českej a Slovenskej republike, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku a Rakúsku. Dostali sme sa tam vďaka kvalite a precíznosti našich realizácií, výnimočným schopnostiam a tvrdej práci našich ľudí. Naše riešenia zahŕňajú výstavbu, údržbu a servis. Dokážeme sa postarať o prácu od A po Z.
Kto sme

Naša spoločnosť Suntel Group, a.s. sa pripojila k Backbone

Spoločnosť Backbone, rovnako ako Suntel, poskytuje služby v oblasti výstavby a údržby mobilných sietí a sietí FTTx. Hlavným obchodným trhom spoločnosti Backbone je Nemecko, na ktoré pripadá viac ako 70 % príjmov. V Českej republike je dlhodobým dodávateľom spoločnosti T Mobile. História, výkonnosť a úspechy spoločnosti Backbone v posledných rokoch, ako aj upevňovanie pozície spoločnosti najmä na nemeckom trhu svedčia o správnej stratégii v správnom čase, podnikateľskom duchu, manažérskom prístupe a pracovnom nasadení viac ako 120 zamestnancov spoločnosti Backbone.

Zakladatelia spoločnosti Backbone, pán Jan Piťha a pán Petr Marek, aj naďalej zostávajú vo vrcholovom vedení spoločnosti.

Týmto spojením vytvoríme jednu z najsilnejších skupín svojho druhu v Európe. Skupinu, ktorá bude pracovať na najdôležitejších projektoch a bude mať značný počet inštalačných tímov, silný obchodný a organizačný manažment s veľkým investičným potenciálom na rozšírenie a spustenie ďalších dôležitých projektov. Budeme tak môcť vytvoriť ešte hospodárnejší a efektívnejší systém riadenia zákaziek.

Hlavnou činnosťou spoločnosti Suntel Telco a.s. je výstavba a servis telekomunikačných sietí. Suntel Telco a.s. v súčasnosti združuje vo svojej holdingovej štruktúre spoločnosti Suntel Group, Suntel Slovakia, Suntel Suisse, Suntel Germany a najnovšie aj Backbone.

Spoločnosť Suntel bola založená v roku 1999 a v súčasnosti poskytuje služby „na kľúč“ v oblasti výstavby a údržby mobilných a FTTx sietí. Skupina pôsobí v štyroch krajinách, v Českej republike, na Slovensku, vo Švajčiarsku a v Nemecku, a stala sa jednou z najvýznamnejších stredoeurópskych spoločností v oblasti výstavby a servisu telekomunikačných sietí. Skupina Suntel Telco v súčasnosti zamestnáva viac ako 450 ľudí.

Roman Řezníček, generálny riaditeľ