Sme partner, ktorý vás plne podporuje vo všetkých fázach životného cyklu vášho riešenia: od konzultácií a plánovania cez návrh a strojárske spracovanie až po implementáciu a služby prevádzky a údržby. Vytvárame integrovanú stratégiu pre vaše platformy IKT a neustále zlepšujeme ich výkonnosť. Keďže technologická a prevádzková náročnosť telekomunikačných sietí sa neustále zvyšuje, zameriavame sa predovšetkým na komplexné služby s vyššou pridanou hodnotou. Máme dlhodobé skúsenosti s riadením rozsiahlych projektov, prevádzkou a údržbou telekomunikačných sietí.
Čo robíme
Sme tu pre vás už viac ako 23 rokov. V oblasti výstavby, modernizácie a údržby telekomunikačných sietí a v oblasti služieb IKT patríme k lídrom v strednej Európe. Pôsobíme v Českej a Slovenskej republike, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku a Rakúsku. Dostali sme sa tam vďaka kvalite a precíznosti našich realizácií, výnimočným schopnostiam a tvrdej práci našich ľudí. Naše riešenia zahŕňajú výstavbu, údržbu a servis. Dokážeme sa postarať o prácu od A po Z.
Kto sme

Naša spoločnosť Suntel Slovakia uspela vo výberovom konaní spoločnosti Ericsson

Zlín 5/4/2018 – Naša spoločnosť Suntel Slovakia uspela vo výberovom konaní spoločnosti Ericsson na mobilnú sieť SWAP Orange Slovensko.

Koncom minulého roka spoločnosť Ericsson Slovakia vyhlásila výberové konanie na dodávateľa modernizácie mobilnej siete operátora Orange Slovensko.

Po štyroch mesiacoch rokovaní bola naša spoločnosť vybraná ako jeden z dodávateľov pre východoslovenský región. Pre našu dcérsku spoločnosť Suntel SK je to významný krok a upevnenie našej pozície dodávateľa telekomunikačných služieb v tomto regióne. Od roku 2006 poskytujeme služby výstavby a údržby mobilných sietí pre operátorov O2 Slovakia, SWAN a Slovak Telekom.

Orange Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od marca 2002. Poskytuje služby mobilnej a optickej siete pre viac ako 2,9 milióna zákazníkov.

Hlavnou činnosťou spoločnosti Suntel Telco a.s. je výstavba a servis telekomunikačných sietí. Suntel Telco a.s. v súčasnosti združuje vo svojej holdingovej štruktúre spoločnosti Suntel Group, Suntel Slovakia, Suntel Suisse, Suntel Germany a najnovšie aj Backbone. Spoločnosť Suntel bola založená v roku 1999 a v súčasnosti poskytuje služby „na kľúč“ v oblasti výstavby a údržby mobilných sietí a sietí FTTx. Skupina pôsobí v štyroch krajinách, v Českej republike, na Slovensku, vo Švajčiarsku a v Nemecku, a stala sa jednou z najvýznamnejších stredoeurópskych spoločností v oblasti výstavby a servisu telekomunikačných sietí. Skupina Suntel Telco v súčasnosti zamestnáva viac ako 450 ľudí.

Roman Řezníček, generálny riaditeľ