Sme partner, ktorý vás plne podporuje vo všetkých fázach životného cyklu vášho riešenia: od konzultácií a plánovania cez návrh a strojárske spracovanie až po implementáciu a služby prevádzky a údržby. Vytvárame integrovanú stratégiu pre vaše platformy IKT a neustále zlepšujeme ich výkonnosť. Keďže technologická a prevádzková náročnosť telekomunikačných sietí sa neustále zvyšuje, zameriavame sa predovšetkým na komplexné služby s vyššou pridanou hodnotou. Máme dlhodobé skúsenosti s riadením rozsiahlych projektov, prevádzkou a údržbou telekomunikačných sietí.
Čo robíme
Sme tu pre vás už viac ako 23 rokov. V oblasti výstavby, modernizácie a údržby telekomunikačných sietí a v oblasti služieb IKT patríme k lídrom v strednej Európe. Pôsobíme v Českej a Slovenskej republike, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku a Rakúsku. Dostali sme sa tam vďaka kvalite a precíznosti našich realizácií, výnimočným schopnostiam a tvrdej práci našich ľudí. Naše riešenia zahŕňajú výstavbu, údržbu a servis. Dokážeme sa postarať o prácu od A po Z.
Kto sme

Skupina Suntel významne preniká na švajčiarsky trh. Portfólio bolo novo rozšírené o spoločnosť Enkom

Suntel Group výrazne posilňuje svoju pozíciu na európskom trhu rozšírením o spoločnosť Enkom, významného hráča vo Švajčiarsku.

Suntel Group akvizíciou spoločnosti Enkom predovšetkým posilňuje svoje kapacity na budovanie a implementáciu najmodernejších sieťových technológií, ako je 5G alebo IoT. Know-how spoločnosti Enkom v oblasti akvizícií a strojárenstva bude prínosom nielen pre klientov Suntel Group vo Švajčiarsku, ale aj v ďalších európskych krajinách – napríklad v Nemecku, Rakúsku alebo na Slovensku, kde skupina v súčasnosti pôsobí.

Pozíciu Suntel Group ako progresívneho hráča na európskom telekomunikačnom trhu teraz posilňujú skúsení projektanti a špecialisti na sofistikované sieťové riešenia zo spoločnosti Enkom. Na druhej strane investičné možnosti Suntel Group posilní schopnosť spoločnosti Enkom navrhovať, modernizovať a budovať siete pre najnáročnejšie potreby širokého portfólia klientov.

„Našimi akvizičnými aktivitami reagujeme na rastúce požiadavky zákazníkov na kapacitu a rozsah poskytovaných služieb. Enkom prináša do skupiny cenné know-how a rozširuje naše už aj tak bohaté portfólio služieb. Verím, že synergický efekt, ktorý dosiahneme, bude jednoznačným prínosom pre zákazníkov oboch spoločností. Rovnako ako v prípade ostatných spoločností, plánujeme ponechať Enkom na trhu ako samostatnú značku, a tak naplno využiť potenciál spoločnosti.“
hovorí Jan Žďárský, generálny riaditeľ Suntel Group.

Spoločnosť Enkom pôsobí na švajčiarskom trhu už viac ako 30 rokov a do jej portfólia klientov patria najväčší švajčiarski telekomunikační operátori a globálni poskytovatelia technológií, ako sú Swisscom, Sunrise, Huawei, Axians, Cablex a mnohé ďalšie spoločnosti z oblasti dopravy, energetiky, priemyslu a štátne inštitúcie.